Özel Dövme Modelleri

( Dövme = Güç, gurur, dayanıklılık vs. gibi ) bu özellikleri taşıyan canlıların dövme desen ve resimleri kullanılmış ve bu özellikler taklit edilmiştir.
Genelde dövme yapımında aktarılan çoğu canlı figürlerinin ( özellikle dövme deseni yapılan hayvanlar ) iyi yanları anlam olarak baz alınmış ve yapılmıştır ve halende yapılmaya devam etmektedir.
Dövme olarak tercih edilen canlı yada cansız varlıkların ne anlam taşıdığı hep bir tartışma konusu olmuştur. Fakat burada önemli olan şey sizin niyetinizdir ki;
Siz bir dövme yaptırırken ona ne anlam yüklemek istiyorsanız dövmenizin anlamı odur. Yinede dünyanın geri kalan kısmında klasikleşmiş bazı desenler vardırki anlamları artık benimsenmiş ve kabul edilmiştir işte bunlardan bazıları aşağıda kısa açıklamaları ile verilmiştir;

Kelebek Dövme Deseni: Kişisel değişimin inanılmaz gücünü aktarmanın güzel bir yolu, bir dövme stili olarak kelebek oldukça popüler olmuştur. Kelebeğin enerjisi,denge dönüşüm ve zarafetle bağdaştırılır. Kelebek aşağı sırt bölgesi için güzel bir motif oluşturur
Kartal Dövme Modeli: Genelde motorcular, çevreciler, ekstrem spor meraklıları arasında talep edilen bir dövme stilidir. Kartalın enerjisi güç, özgürlük ve aydınlanmayı anlatır.
Doğan Tattoo: Acımasız ve görkemli; doğanın korkunç çığlıkları ve güçlü pençeleri özellikle celtic ve amerikan yerli kabileleri arasında popüler bir dövme stili olmuştur.doğan dürüstlük ve zekanın simgesidir.
Baykuş Dövmesi: Meşhur ötüşü ve gece yaşayışıyla baykuş hem gençler hem de yaşlılar arasında popülerdir. Baykuş görüşün, bilgeliğin ve anlayışın simgesidir.
Kuzgun Dövme: Poe taraftarları ve büyüye meraklı olanlar arasında yaygındır. Kuzgunun siyah tüyleri ve meşhur dik bakışı çok fazla dövme motifinde bulunur. Kuzgun bilinmeyene ve öbür dünyaya yolculuğu simgeler.
Kurbağ Dövmesi: Her zıplayışta inanılmaz yol kat edebilen kurbağalar renkli ve oyuncu, şen dövme motiflerindendir. Kurbağa uzun yıllarca iyileştirme güçleriyle saygı duyulan, barışçıl değişim ve uyumluluğa saygıyı simgeler.
Somon ( koi ) Dövmesi: Her zaman akıntıya karşı direnen somon balığı azmin kararlılığın simgesidir. Bu simge;
Aynısı hayvanın ısrarcı ve kararı totem doğası için de geçerlidir. Uzak doğuda akıntıya karşı yüzerek bahsi geçen afsanevi nehirin kaynağına ulaşan koi bir dragona dönüşerek manevi dünya ile maddi dünya arasında gidip geleceğine inanılır.
Kaplumbağa Dövme: Dünyayı kabuğunun rahatlığıyla dolaşabilen kaplumbağayla su kuyusunu pınarı özdeşleştiren bir çok insan vardır. Kaplumbağa korumanın,iyileştirmenin,ve iç bilgeliğin simgesidir. Sabır bilgelik ve uysallığı simgeler.
Balina Dövme: Denizin memelisi olan balina, insanlığı zekası ve sosyal doğasıyla büyülemiştir. Bir balina ruhu sizin koruyucunuz olduğunda bu uyumun,iletişimin ve zekanın alametidir. Balina dövmeleri genelde ayak bileğinde ve aşağı sırt bölgesinde yapılır.
Kedi Dövmesi:Binlerce yıl önce ilk olarak mısırlılar tarafından evcilleştirilen kedi,dünyanın dört bir yanında bir çok kadın ve erkeğin kalbinde ve evinde kendine yer açmıştır. Kedi özgürlük,çabuk iyileşme ve düşünce özgürlüğünün simgesidir.
Ayı Dövmesi: Onun alanını paylaşan diğer hayvanlardan daha üstün olan ayı; gücün, kendini korumanın ve bilgeliğin simgesidir.
Puma Dövmesi: Dağ aslanı olarak ta bilinen bu ormanın yalnız bekçileri uzaklara ulaşan çığlıklarıyla avına korku salar. Puma liderliğin, sadakatin ve cesaretin simgesidir.
Geyik Dövme: Sessiz ve oldukça saf olan bu güzel, zarif yaratıklar popüler bir yaban yaşam dövme motifidir. Geyik barışın,duyarlılığın ve kibarlığın simgesidir.
Tilki Dövmesi: Kurnaz ve hızlı olan tilki birçok hayvan metafor benzetme ve simgelendirmelerine konudur. Doğal olarak tilki, zeka, sağduyu ve kurnazlığın simgesidir.
Kurt Dövme: Kurt genelde insana olan aşırı benzerlik ve çekiminden dolayı dövme motifleri arasında sık kullanılır. Bizim evcilleşitirlmiş köpeğimizin gelişmiş hali olan kurt öğretme yeteneği, sadakat ve işbirliğini simgeler.
Köpek Tattoo: Kalıcı yoldaş ve insanoğlunun en yakın arkadaşı olan köpek insanlara diğer hayvanların olmadığı bir biçimde bağlıdır. Doğasına uygun olarak ,köpek sadakatin ve dostluğun simgesidir. Birçok insan dövme motifi olarak kendi aile köpeklerinin portresini vücutlarına işlemişlerdir.
At Tatoo: Çağlar boyunca kendini insanlığa adamayı seçmiş büyük gücün ve kuvveti simgeleyen atlar insanı büyülemiştir,atın totemi özgürlük, kuvvet ve harekettir.
Papağan Deseni: Bu güzel,renkli kuşlar inanılmaz dövme motifi oluştururlar. Gri,yeşil,mavi,ya da kırmızı olan papağanların güzelliği ve mimik kabiliyeti onları bize sevdirdi. Koruyucu olarak papağan , bize iletişim,aydınlanma yükselme,güzellik ve komiklik sağlar.
Aslan Deseni Tattoo: Ormanın kralı aslan gurur,liderlik ve cesareti temsil eder.
Kertenkele Dövme Çeşitleri: Tehlikeden kaçmak için kuyruğunu bırakıp giden kertenkele totemi bize oluruna bırakma ve kendini koruma prensiplerini gösterir. Polenezyan kabilelerinde rastlanan gecko dövmesi kertenkele dövmeleri arasında en yaygın olanlarıdır.
Kaplan Dövmesi: Büyük kedilerin içinde en büyüğü olan kaplan büyük gücün ve iktidarın simgesidir.eğer kaplan son zamanlarda koruyucunuz olduysa yeni maceralara ve gücünüzün ve ihtirasınızın uyanışınıza hazır olun.
Jaguarlar ve panterler Dövmeleri: kamufle olmuş jaguarlar ve panterler gizlenme ustalarıdır. Bu yırtıcı ve öldürücü hayvanlar avlanırken gizlenme yeteneklerine güvenirler. totem olarak jaguar oldukça gizemli ve çekici bir hayvandır.
Akrep Dövmesi: Güçlü bedeni ve ölümcül iğnesiyle bilinen akrep gelecek tehlikeleri veya zor dönüşümleri haber verir.
Dragon Dövme: Genelde dragon, uzun ömür, bilgelik, sonsuzluk ve dünyalar arasında dolaşabilmeyi simgeler. Dragonun iyileştirici güçleri vardır.


Dini motifler
Anka kuşu ( felix ): ölüp yeniden küllerinden doğan Anka kuşu yeniden diriliş anlamında Hıristiyanlarca kullanılan bir dövmedir.
Buğday başı: (genelde 3 tane): yaşam kaynağını ve ekmeğini simgeler.
Pelikan: Bu su kuşu yavrularını beslemek için kendi göğsünden kan akıttığından ilk Hıristiyanlara vefa anlamında yapılan bir dövmedir.
Haç işareti dövmesi:farklı tasarım ve çeşitlilikte olan haçlar,Hıristiyanlar arasında oldukça popüler olan dövmelerdendir.ayrıca Protestanlar haç işaretlerinin yanına dövme olarak kendi kiliselerinin amblem ve mührünü yaptırırlar.
Tavus kuşu: Hıristiyan tarihinin ilk zamanlarının sembolü olarak kullanılır. Tavus kuşu tüylerini her kabarttığında yeni tüyler eski tüylerinin güzelliğini bastırır.
Zambak: genelde doğu bölgesinde ölümsüzlüğü ve sonsuz yaşamı simgeler.
Palmiye yaprağı desen dövmesi: İsa’nın kudüse son gelişinde ona tapınmayı ve selamlamayı simgeleyen palmiye yaprağı manevi değerlerin simgesidir.
Çoban: Genelde omzunda bir koyun taşırken çizilen çoban bizim manevi çobanımız olan İsa’nın şefkatini simgeler.
Yağmur bulutları dövme deseni: Halos diye de bilinen yağmur bulutları genelde İsa Meryem ve aziz motiflerine ek olarak kullanılır.
Gemi: Zor ve kasırgalı denizlerde ilerleyen gemi motifi kiliselerin tüm tehlikeler rağmen ayakta kaldığını simgeler.
Lamba: Genellikle cinlerle birlikte kullanılan lamba gaz lambası şeklindedir. Lamba genelde tanrı kelimesini simgeler.
Balık: Yunan kelimesi olan ICTHUS yani balık İsa, tanrının oğlu, kurtarıcı anlamında olup, bir Hıristiyan kuma bir çubuk yardımıyla başlığın bir kısmını çizer diğer insanda inanan biriyse eğer gelir ve bu şekli tamamlar. Yani balık Hıristiyanlığın bir simgesidir.
Mum: Dünyanın ışığı olan İsa’yı takip ettiğinin onun yolundan gittiğinin bir simgesidir.
Kuğu: Vaftiz sırasında tanrının ruhunun İsa üzerine olmasını simgeleyen kuğu şimdi genellikle trinity’ninkutsal ruhunu simgeler.

Üç tane iç içe geçmiş halka: Eğer celtik dövme modeline uygun bir Hıristiyan dövmesi arıyorsanız iç içe geçişmiş 3 halka en uygunu olur. Bu aynı boyuttaki iç içe geçmiş üç halka eşitliği, bütünlüğü ,birliği ve baba oğul kutsal ruh dediğimiz tanrısal üç varlığı simgeler.

Çiçekler bitkiler
Nergis çiçeği dövmesi: Umut, karşılıksız sevgi ve saygıyı simgeler.
Hibiscus çiçeği dövmesi: yani namı diğer amber çiçeği, zarif güzelliğin bir simgesidir.önceleri güney Çin in ılık ikliminde yetişiyorduysa da,sonraları Pasifik okyanusunu aşmış,ve nihayetinde 1842 yılında Amerika birleşik devletlerine kadar ulaşmıştır
Zambak: Su zambağı dövmesi yani, kalbin saflığı. Kurbağa zambağı: Kılık değiştirme, kaplan zambak: “Beni sevmeni istiyorum “ beyaz zambaklar: saflık ve sevimlilik. Ve sarı zambaklar flörtü simgeler. Bir Çin atasözü der ki eğer cebinde sadece iki peni varsa biriyle ekmek diğeriyle zambak al.
Papatya çiçeği dövmesi: papatyalar masumiyeti simgeler. Yinede bazı papatyaların kendi eşsiz anlamları vardır. Beyaz yabani papatya “düşüneceğim “ anlamındadır. Renkli papatyalar güzelliği simgeler. Michealmas papatyaları “elveda” demektir.
Keltik efsanesine göre papatyalar doğarken ölen çocukların ruhundan çıkmıştır. Tanrı papatyaları dünyanın dört bir yanına yas tutan ebeveynleri neşelendirmek için serpiştirmiştir.
Nilüfer ( lotus ) çiçeği dövmesi: Amber çiçeği gibi evrensel olarak yabancılaşmış sevgi ve bu sevginin gerektirdiği boş arzuları sembolize eder. Nilüfer çiçeğinin vatanı mısır ve Hindistan dır,ve yerel mitlerde ve efsanelerde büyük yer kaplar.
Gül: Oldukça popüler bir dövme modeli olan gül farklı sebeplerden dolayı herkes için başka bir şeyi simgeler. Yinede dövmelerin çok az geleneksel anlamları olması onları
Clytia nın yunan mitine göre güne bakan çiçeklerinin oldukça romantik bir hikayesi vardır. Clytia güzel bir su perisidir ve güneş tanrısı olan apolloya aşık olur. Apolloyu görebilmek için 9 gün boyunca dimdik duru bir şekilde onu bekler, onun ilgisini çekmek için bekler durur ve apollonun ilgisini çekemediğinden sonunda güne bakan çiçeğine dönüşür.


Dövme ( tattoo ) stüdyolarımızda, çin alfabesi ile dövme ( çince dövme yazısı ), hint kınası, orkut alfabesi ile yazı gibi size özel dövme ( tatoo ) 'lar da uygulanabilir.
Dilerseniz; bebeğinizin, sevgilinizin, eşinizin yada kahraman olarak gördüğünüz kişilerinde fotoğraflarını getirip, dövme şeklinde, dövme deseni olarak vücudunuza aktarmamızı isteyebilirsiniz.

> Dövme Modelleri Kitabımızdan, Özel Bir Dövme Deseni Seçmek İster Misiniz ?

> Tattoomix.com Dövme Resimlerine Göz Atın

TattooMix.com Facebook Beğen


TattooMix.com Google+


TattooMix.com Bunu Tweet 'le